Layout av böcker och trycksaker

Boklayout
En stor del av Grafisk Forms verksamhet utgörs av utformning av läromedel.
Ett mångårigt samarbete med Liber AB har utmynnat i ett antal titlar i företagsekonomi för gymnassieskolan.

Arbetet består i att utforma boksidornas text och bilder på ett pedagogiskt sätt men även finna form och balans så att materialet blir instruktivt, lättfattligt och snyggt för ögat. Ibland sker detta utifrån en given typografisk form som förlaget levererar, men uppdraget kan även innefatta uppläggning av den typografiska formen.

Bildarbete ingår också i form av att anpassa och beskära bilder, ta fram nya bilder och göra illustrationer.

Korrektur levereras kapitelvis i pdfformat och slutliga tryckfiler kan lämnas som öppna dokument i Quark Express eller InDesign alternativt som högupplösta pdffiler.

Bilden till vänster är en länk till ett galleri med exempel på boktitlar i vars produktion Grafisk Form varit delaktig.

Box 2103, 474 11 Mollösund
Tel: 0304-219 00 • Mobil: 0708-99 48 18
e-post: @@@@@@@@
Bildexempel kommer här
Trycksaker för företag
En viktig del av företagens marknadsföring är deras trycksaker. I Grafisk Forms produktion ingår att bistå företag med marknadsföringsmaterial i form av annonser, broschyrer, kataloger, affischer eller en hel grafisk profil med visitkort, brevpapper, kuvert och fakturamallar.

Ett uppdrag kan innefatta allt från idé till färdig produkt inkluderat textarbete, foto, layout och tryckerikontakter.
Klicka på bilden till vänster för att se exempel från vår trycksaksproduktion.

Även utformning av logotyper och webbdesign ingår i vårt utbud och exempel på detta finner du på länkar på startsidan.

Bildexempel kommer här